Överlida kyrka

Kyrkan invigdes den 22 dec 1963 och kallas
även ”gåvornas kyrka”, då det mesta är skänkt.
Eva Spångberg har snidat altartavlan och en
Mariastaty som pryder kyrksalen. Byggnaden
påminner om ett tält till formen. Öppet i torsdagar i juli månad kl 15-18. Andakt kl 18 med musik.

Hör till
Mjöbäck - Holsljunga Församling
Kinds pastorat
Hemsida