Älvsereds kyrka

Panelklädd timmerstomme invigd år 1838,
exteriört sett nästan fullt bevarad sedan byggtiden.
Dopfunten dateras till 1200-talet och är
tillverkad av den så kallade Fageredsmästaren,
verksam vid ”Funtaliden”. Storklockan är en av
landets äldsta kyrkklockor, som fortfarande är
i bruk, och bär en runinskrift från 1300-talet.

Hör till
Fagered, Källsjö, Ullared & Älvsered Församling
Falkenbergs pastorat