Älvsereds kyrka

Panelklädd timmerstomme invigd år 1838, exteriört sett nästan fullt bevarad sedan byggtiden. Dopfunten dateras till 1200-talet och är tillverkad av den så kallade Fageredsmästaren, verksam vid ”Funtaliden”. Storklockan är en av landets äldsta kyrkklockor, som fortfarande är i bruk, och bär en runinskrift från 1300-talet.

LÄS MER OM ÄLVSEREDS KYRKA PÅ
SVENSKAKYRKAN.SE/FALKENBERG/ALVSEREDS-KYRKA

Hör till
Fagered, Källsjö, Ullared & Älvsered Församling
Falkenbergs pastorat