Mjöbäcks kyrka

Kyrkan är byggd 1851 och har under våren
2019 genomgått en ombyggd. Predikstol,
altaruppsatsen och nummertavlorna är gjorda
av Johannes Johansson i Tokabo.

Kyrkan är öppen kyrka måndagar i juli, kl. 15-18.

Hör till
Mjöbäck - Holsljunga Församling
Kinds pastorat
Hemsida