Holsljunga kyrka

Kyrkan invigdes 1835, predikstolen är tillverkad
av Johannes Andersson från Mjöbäck.
Väckelsepredikanten Jacob Otto Hoof ligger
begravd på kyrkogården. Textilkonstnärinnan
Elisabet Brenner svarar för den senaste
färgsättningen i kyrkan. Dopfunten är från 1200-talet. Av äldre saker i kyrkan kan dessutom nämnas en Karl XII:s bibel från 1703 och en mässkrud från 1800-talet.

Kyrkan är öppen tisdagar i juli månad, kl. 15-18.

För aktuell information om servering och andakt, se facebook eller hemsida.

Hör till
Mjöbäck - Holsjunga Församling
Kinds pastorat
Hemsida