Kultur

Kulturen i Trivselbygden är ett viktigt inslag både för alla våra besökare men också för boende i vår vackra bygd. Besök gruvor, stugor och bygdegårdar. På vissa platser servas också något gott. Lär dig om livet förr!