Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i skog och mark. Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Få detaljerad information på naturvardsverket.se.

 

Varmt välkommen att besök vår vackra natur i Trivselbygden!

Tips på Vägen

För att allt skall gå bra för dig och famljen/vänner så kom ihåg att ha med

  • Skoskavsplåster
  • Vatten 1-2 liter /person/dag
  • Snacks – du gör ofta av med mer energi än vad du tror

Trevlig tur!