Håcksviks kyrka

Kyrkan är byggd i trä i nyklassisk stil och invigdes år 1826. Den ersatte en spånklädd kyrka som var sockenkyrka redan under katolsk tid. Tornet har en egen historia, det kan från början ha varit ett skyddstorn när den gamla riksgränsen en tid följde Stångån. En altaruppsats från den gamla kyrkan står vid dopfunten som är från 1100-talet. Kyrkan är öppen onsdagar i juli
månad kl. 14.00 – 16.00.

Hör till
Kindaholms Församling
Hemsida
Facebook