Håcksviks kyrka

Kyrkan är byggd i trä och invigdes år 1826,
men tornet är från en äldre kyrka som stod
på samma plats. En altaruppsats från den
gamla kyrkan står vid dopfunten som är från
1100-talet. Kyrkan är öppen sommartid
kl. 14.00- 17.00, med värdar på plats som kan
berätta om kyrkan.

Hör till
Kindaholms Församling