Kalvs kyrka

Byggd i nygotisk stil och invigd år 1900, efter
att den tidigare 1800-talskyrkan brunnit ner.
Den nya kyrkan i Kalv uppfördes efter ritningar
av Carl Crispin. Från de tidigare kyrkorna finns
1200-talsdopfunten och träskulpturerna från
1600-talet bevarade. Dessa pryder den södra
väggen. Längst bak i kyrkan finns också ett
verk av Eva Spångberg, föreställande ängeln
Gabriel och Maria.

Kyrkan är öppen lördagar i juli månad kl 17-18.30.

Hör Till
Kindaholms Församling
Hemsida
Facebook