Kalvs kyrka

Byggd i nygotisk stil och invigd år 1900, efter att den tidigare 1800-talskyrkan brunnit ner. Den nya kyrkan i Kalv uppfördes efter ritningar
av Carl Crispin. Från de tidigare kyrkorna finns 1200-talsdopfunten och träskulpturerna från 1600-talet bevarade. Dessa pryder den västra väggen. Längst bak i kyrkan finns också ett verk av Eva Spångberg, föreställande
ängeln Gabriel och Maria. Kyrkan är öppen tisdagar from 28 juni kl 9-11,30. Andakt kl 9. Fika i församlingshemmets trädgård

Sön 10/7 kl. 18 i Kalv kyrka
Kinds stråkkvartett framför somriga låtar.

FÖR AKTUELL INFORMATION OM SERVERING OCH
ANDAKT, SE FACEBOOKSIDAN @KINDAHOLM
SE ÄVEN SVENSKAKYRKAN.SE/KIND/KINDAHOLM

Hör Till
Kindaholms Församling
Hemsida
Facebook