Östra Frölunda kyrka

Stenkyrka uppförd år 1826. Dopfunten i sandsten är åttakantig och tillverkad i Västergötland under 1100-talet. Predikostolen är mycket ovanlig
med sin triangulära form med konkava korgsidor. Den är utsmyckad med två gyllene medaljonger, som avbildar Martin Luther och Gustav Vasa.
Kyrkan är öppen i samband med gudtjänster.

Sön 17/7 kl. 18 i Östra Frölunda kyrka
”Håll mitt hjärta”. Samuel Björkman, Eva Kälvelid och
David Norén sjunger och spelar på diverse instrument.

Hör till
Kindaholms Församling
Hemsida
Facebook