Östra Frölunda kyrka

Stenkyrka uppförd år 1826. Dopfunten
i sandsten är åttakantig och tillverkad i
Västergötland under 1100-talet. Predikostolen
är mycket ovanlig med sin triangulära from
med konkava korgsidor. Den är utsmyckad
med två gyllene medaljonger, som avbildar
Martin Luther och Gustav Vasa. Kyrkan är öppen fredagar i juli månad kl 14-16.

Hör till
Kindaholms Församling
Hemsida
Facebook