Älekulla kyrka

Kyrkan är uppförd i sten och härrör från medeltiden. Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar. I taket finns bland annat de sex skapelsedagarna, framställda av kyrkomålaren Ditleff Ross (1760). År 1794 kompletterades
dessa målningar med motiv ur Första Moseboken, av I M Hultgren. Altaruppsatsen är tillverkad 1796.

En äldre altartavla från 1687 finns uppsatt på södra långväggen. Kyrkans äldsta inventarium är den rikt utsirade dopfunten i täljsten från 1300-talet. Storklockan är från 1590, lillklockan bär årtalet 1732.

Hör Till
Älekulla Församling