Älekulla kyrka

Kyrkan är uppförd i sten och härrör från
medeltiden. Kyrkorummet är rikt dekorerat
med målningar. I taket finns bland annat de
sex skapelsedagarna, framställda av kyrkomålaren
Ditleff Ross (1760). År 1794 kompletterades
dessa målningar med motiv ur Första
Moseboken, av I M Hultgren. Altaruppsatsen
är tillverkad 1796. En äldre altartavla från 1687
finns uppsatt på södra långväggen. Kyrkans
äldsta inventarium är den rikt utsirade dopfunten
i täljsten från 1300-talet. Storklockan är
från 1590, lillklockan bär årtalet 1732.

Hör Till
Älekulla Församling