Öxabäcks kyrka

Öxabäcks kyrka uppfördes år 1874-1875. Tornet i väster har en ovanlig arkitektur och med sitt trapptorn påminner den närmast om kyrkorna i Danmark. I kyrkan finns en så kallad calvariegrupp – en Kristusbild med Maria och Johannes på Golgata. Denna är ett förnämligt kulturarbete i ek från medeltiden. En dopfunt av täljsten är från 1200-talets senare del. Storklockan är av en senmedeltida typ.

LÄS MER OM ÄLEKULLA OCH ÖXABÄCKS KYRKOR PÅ
TORESTORPSPASTORAT.SE/KYRKORNA

Hör Till
Öxabäcks Församling