Öxabäcks kyrka

Öxabäcks kyrka uppfördes år 1874-1875.
Tornet i väster har en ovanlig arkitektur och
med sitt trapptorn påminner den närmast om
kyrkorna i Danmark. I kyrkan finns en så kallad
calvariegrupp – en Kristusbild med Maria och
Johannes på Golgata. Denna är ett förnämligt
kulturarbete i ek från medeltiden. En dopfunt
av täljsten är från 1200-talets senare del.
Storklockan är av en senmedeltida typ.

Hör Till
Öxabäcks Församling