Kindaholmsturen

Rundslinga mellan byarna: Östra Frölunda, Håcksvik, Kalv och Mårdaklev. Utgår från- och slutar vid – Östra Frölunda kyrka. Kindaholmsturen går på grusvägar och mindre asfaltsvägar och naturen är ständigt skiftande
med lövskogar, vattendrag, granskogar och ängsmarker om vartannat.

Här är terrängen relativt platt och området är lugnt och vackert.
Boende, café, butik, svalkande bad och en mängd kulturella besöksmål, finns längs sträckan. Två naturreservat finns också nära. En cykeltur med möjlighet till eftertanke och sinnesro. Cyklas efter etappbeskrivning.

Går mellan
Östra Frölunda – Håcksvik – Kalv – Mårdaklev
Längd
47 kilometer