Kindaholmsturen

Rundslinga mellan byarna: Östra Frölunda,
Håcksvik, Kalv och Mårdaklev. Utgår
från- och slutar vid – Östra Frölunda kyrka.
Kindaholmsturen går på grusvägar och mindre
asfaltsvägar och naturen är ständigt skiftande
med lövskogar, vattendrag, granskogar och
ängsmarker om vartannat. Här är terrängen
relativt platt och området är lugnt och vackert.
Boende, café, butik, svalkande bad och en
mängd kulturella besöksmål, finns längs
sträckan. Två naturreservat finns också nära.
En cykeltur med möjlighet till eftertanke
och sinnesro. Cyklas efter etappbeskrivning.

Går mellan
Östra Frölunda – Håcksvik – Kalv – Mårdaklev
Längd
47 kilometer