Pilgrimsleden

Utgår ifrån valfri kyrka i Kindaholm: Mårdaklev,
Kalv, Håcksvik eller Östra Frölunda. På
historisk mark, i ett omväxlande landskap,
cyklar du helt i eget tempo mellan de fyra
kyrkorna i Kindaholm. Pilgrimsleden är väl
uppmärkt med röda vägvisare och är ca 44 km
lång. Färden går på stigar och mindre vägar
med låg trafik, genom lummiga bokskogar och
böljande jordbruksbygder. Leden kan påbörjas
vid vilken som helst av de fyra kyrkorna, eller
vid något av de intilliggande besöksmålen.
Mat, fika, boende och svalkande bad återfinns
på sträckan. En led rik på kulturella lämningar!

Går igenom
Kindaholm
Längd
44 kilometer