Gräne Gruva

I området kring Gräne Gruva finns flera vandringsleder. Led nr 1 är 1800 meter och går upp till toppen av gruvberget. Det finns rastbord både på toppen av berget och utmed leden.

Båda rastplatserna har en fantastisk utsikt över sjön Hallången. Led 2 är 3 600 meter och går först utmed den gamla järnvägsbanken och över bron, för att sedan svänga norrut mot getryggar, dödisgropar, vattenlås och andra sevärdheter för att sedan vända tillbaka till gruvan.

Led nr 3 går från parkeringen går den norrut upp till södra delen av Holsjön sedan förbi Fäxhults Hälsokälla, förbi Fäxhults Grotta för att mynna ut vid vår Rododendronpark. Rododendronparken har nu ca 500 buskar som vi hoppas skall blomma i maj-juni, sätt dig gärna och meditera vid någon av de 3 dammarna.

Vid vår grillplats har vi ett tak som väder och vindskydd. Där i närheten ligger även vår populära Trollstig med Gruvtrollet Gruve, med angränsande lekområde och som vi dessutom håller på att utöka.

Adress
Gräne Gruva 1, 512 64 Holsljunga