Gräne Gruva

I området kring Gräne Gruva finns flera vandringsleder. Led nr 1 är 1800 meter och går upp till toppen av gruvberget. Det finns rastbord både på toppen av berget och utmed leden. Båda rastplatserna har en fantastisk utsikt över sjön Hallången. Led 2 är 3 600 meter och går först utmed den gamla järnvägsbanken och över bron, för att sedan svänga norrut mot getryggar, dödisgropar, vattenlås och andra sevärdheter för att sedan vända tillbaka till gruvan. Trollstigen om ca 400 meter påbörjades 2020 och skall färdigställas 2021. Den ligger i direkt anslutning till gruvan. Naturinformation utmed stigen samt mycket troll hoppas vi tittar fram bland stenarna. 

Till sommaren 2021 kommer en Led nr 3 att färdigställas. Från parkeringen går den norrut upp till södra delen av Holsjön sedan förbi Fäxhults Hälsokälla, förbi Fäxhults Grotta för att mynna ut vid vår Rododendronpark. Rodedendronparken utökar vi i vår med 250 buskar som vi hoppas skall blomma i maj-juni.

Vid vår grillplats har vi även byggt ett tak som väder och vindskydd.

Adress
Gräne Gruva 1, 512 64 Holsljunga