Kurirleden

Vandringsled, 50 km lång, som går mellan
Kindahus i Östra Frölunda och Örestens
fästning i Marks kommun. För 600-700 år
sedan skall detta ha varit en väg där
kurirerna red med post mellan de båda
fästena. OBS! Bitvis dåligt underhåll och
bristande skyltning.

Finns i
Östra Frölunda
Koordinater
57.335661, 13.0331103