Pilgrimsleden

På historisk mark, i en sagolik natur, vandrar du helt i eget tempo mellan de fyra kyrkorna i Kindaholm. Pilgrimsleden är väl uppmärkt med
röda vägvisare och är ca 44 km lång.

Vandringen går på stigar och mindre vägar med låg trafik och
de hänförande vackra platserna avlöser varandra längs vägen. Leden kan påbörjas vid vilken som helst av de fyra kyrkorna, eller vid något av de
intilliggande besöksmålen. Mat, fika, boende och svalkande bad återfinns längs sträckan.

Adress
Utgår från valfri kyrka i Kindaholm:
Mårdaklev, Kalv, Håcksvik eller Östra Frölunda.
Telefonnummer
073-80 03 844