Pilgrimsleden

På historisk mark, i en sagolik natur, vandrar
du helt i eget tempo mellan de fyra kyrkorna
i Kindaholm. Pilgrimsleden är väl uppmärkt
med röda vägvisare och är ca 44 km lång.
Vandringen går på stigar och mindre vägar
med låg trafik och de hänförande vackra
platserna avlöser varandra längs vägen. Leden
kan påbörjas vid vilken som helst av de fyra
kyrkorna, eller vid något av de intilliggande
besöksmålen. Mat, fika, boende och svalkande
bad återfinns längs sträckan.

Adress
Utgår från valfri kyrka i Kindaholm:
Mårdaklev, Kalv, Håcksvik eller Östra Frölunda.
Telefonnummer
073-80 03 844