Klevs Naturreservat – Naturstig Klevaberg

Informationstavla vid Klevs Gästgiveri. I det vackra naturreservatet finns ett myller av stigar, varav två rundslingor med ny uppmärkning. Informationsskyltar på svenska, tyska och engelska, berättar om områdets historia och om växt-och djurarter som lever där. Stigarna går genom trolska skogar och gläntor, uppför branter och invid fornlämningar. Här har många blodiga slag utkämpats! Bitvis brant terräng. Trätrappa i berget leder upp till utsiktsplats med hänförande utsikt.

Adress
Klevs Gästgiveri, 512 62 Mårdaklev