Klevs Naturreservat – Naturstig Klevaberg

I det vackra naturreservatet finns ett myller av stigar med fina informationsskyltar på svenska, tyska och engelska. Texter och bilder berättar om områdets spännande krigshistoria och om växt-och djurarter som lever där. Stigarna går genom trolska skogar och gläntor, uppför
branter och invid fornlämningar.

Platsen var länge ett av Sveriges sydligaste försvarsfästen och här har mång a blodiga slag utkämpats! Svindlande trätrappa i berget leder upp till
utsiktsplats med hänförande utsikt. Fikabord, café, hembygdsmuseum, hantverksbutik samt B&B och kvällsrestaurang finns på området.

Adress
Klevs Gästgiveri, 512 62 Mårdaklev