Karsbo Hjort

Karsbo Hjort är ett dovhjortshägn ca 8km söder om Östra Frölunda.

Hjortarna är fantastiska landskapsvårdare som håller våra beten och hagmarker öppna runt gården, och vi följer dem med glädje över
året.

På gården finns en Livsmedelsgodkänd vilthanteringsanläggning, och här sker all hantering av köttet, som styckning och packning. Vi erbjuder ett blandat sortiment av häng-mörade, benfritt styckade, vakuumpackade,
frysta köttdetaljer av fin kvalitet, samt korv och hamburgare med mycket hög hjortkötthalt i.

Dovhjortköttet går utmärkt att grilla, det är mört och har en mild viltsmak.
Är ni jägare finns även möjlighet till smygjakt i hägnet.

För priser och mer info, se hemsidan.

Adress
Karsbo 1, 512 63 Östra Frölunda
Telefonnummer
079-34 03 921
Hemsida