Karsbo Hjort

Karsbo Hjort är ett hjorthägn som erbjuder
ett fantastiskt viltkött av hög kvalitet.
Hjortarna som vi levererar, har levt sina liv i
vårt hjorthägn som omgärdar gården. Där går
de i det fria och sköter betet i våra hagar och
hagmarker, och det är med glädje vi följer dem
över året. Styckning och paketering sker i vår
vilthanteringsanläggning, vilken kontrolleras
av livsmedelsverket. Det är upp till dig som
kund att bestämma hur och vad du önskar få
levererat. Är du jägare? Det går utmärkt att
smygjaga i hägnet och på det viset ordna med
köttet själv. För priser, se hemsidan.

Adress
Karsbo 1, 512 63 Östra Frölunda
Telefonnummer
079-34 03 921
Hemsida