”Vitasjön”

Lummig badplats med bryggor, sandstrand
och gräsytor. Fina möjligheter till picknick
och grillning. Parkering och torrtoalett
ligger i anslutning. Badplatsen är öppen för
allmänheten och ligger ett stycke in i skogen.
Följ skyltning ”Vitasjön” längs vägen mellan
Mårdaklev och Östra Frölunda.

Finns i
Östra Frölunda