Torestorpsturerna

Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar tar du dig fram i vacker natur med gammal jordbruksbygd och djupa skogar. Du cyklar till största delen på små grus- eller asfaltsvägar där trafiken nästan är obefintlig.

Går igenom
Torestorp- Älekulla-Öxabäck
längd
41 km/20 km