Stenstugan

Kalvs hembygdsförening bildades 1950. Man fick då överta en ryggåsstuga i Tranebäck som donerats till Kalvs kommun. Denna ryggåsstuga utgör nu, tillsammans med en ditflyttad mindre ladugård, linbasta och vagnslider, Kalvs hembygdsgård. I samlingarna ingår förutom äldre bruksföremål, en mycket gammal stockbåt, som upptagits ur Södra Svansjön.

För tillgång till hembygdsgården, vänligen ring. Välkomna!

Adress
Stenstugan, 512 61 Kalv
Telefonnummer
070-69 46 567