Ställplats husbilar

Med utsikt över sjön Hallången övernattar
du tryggt och vackert på denna nybyggda
ställplats med rum för 8-10 husbilar.
Elanslutning finns, liksom möjlighet att tanka
vatten och tömma latrinen. Kostnad om 180
kronor betalas på plats. Välkomna!

Adress
Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida
Telefonnummer
070-57 78 373