Sockenstugan

Denna lilla stuga, som ligger vid kyrkan, är från slutet av 1600-talet. Den byggdes av socknen för att användas som hospital, alltså som vårdplats för sjuka och orkeslösa. Byggnaden fungerar nu som museum för föremål som
ortsbor skänkt till hembygdsföreningen.

Adress
Öxabäcks Kyrka, 511 95 Öxabäck
Telefonnummer
0320-593 50, 073-05 33 769
Kontakt
goran.oxaback@gmail.com
Hemsida