Holsljungaturen

Turen går på grusvägar och mindre landsvägar i ett varierande landskap. Bitvis tonar storskogen upp sig, för att sedan övergå i öppna jordbrukslandskap med bördiga marker och blåa vattendrag. Omväxlande
plant och backigt. Längs turen finns övernattningsmöjligheter och möjlighet till lättare förtäring och ett dopp i det blå! Cyklas efter karta med utförliga etappbeskrivningar.

Går mellan
Svenljunga – Holsljunga
Längd
52 kilometer