Holsljungaturen

Turen går på grusvägar och mindre landsvägar
i ett varierande landskap. Bitvis tonar
storskogen upp sig, för att sedan övergå
i öppna jordbrukslandskap med bördiga
marker och blåa vattendrag. Omväxlande
plant och backigt. Längs turen finns
övernattningsmöjligheter och möjlighet till
lättare förtäring och ett dopp i det blå! Cyklas
efter karta med utförliga etappbeskrivningar.

Går mellan
Svenljunga – Holsljunga
Längd
52 kilometer