Högsjöns fiskevårdsförening/ Ulvanstorp fiskekortsförsäljning

Högsjöns fiskeområde består av Högsjön och tre mindre sjöar Hällesjön, Vivsjön och Ämtasjön. I sjöarna finns bestånd av gädda, abborre, mört och sarv. Det går bra att fiska från land då det är lättillgängligt och skogen på de flesta ställen omgärdar sjöarna. Högsjön består av många öar och stenar. Sjön har sina grund och djup. Båt finns att hyra i Ulvanstorp. Fiskekort köps via betalning till Swish 123 056 53 82. Se mer information i länk till hemsida ang försäljning av fiskekort.

Mer information om Ulvanstorp finns under ”Boende” och ”Närproducerat”.

Adress
Ulvanstorp 105, 311 63 Älvsered
Hemsida