Lerbäcksbyn

Lerbäcksbyn var under 1800-talet en betydande förläggargård och nästan alla hus från den tiden finns kvar än idag. Tillsammans bildar de en unik gårdsmiljö, där grupper tas emot för historisk dramatiserad guidning och
kaffeservering. Mangårdsbyggnaden kan hyras för längre eller kortare tid, i ”Färgeriet” kan du hyra rum och i trädgården finns möjlighet att tälta eller ställa din husbil ett par dygn. Kindaholmsleden går genom Lerbäcksbyn.
Guidning även på engelska. Välkomna!

Adress
Lerbäcksbo Överbyn 1, 512 63 Östra Frölunda
Telefonnummer
0325-303 03, 076-47 33 166
Social Media
Hemsida