Lerbäcksbyn boende

Lerbäcksbyn var under 1800-talet en
betydande förläggargård och den är än idag
högst levande! Mangårdsbyggnaden kan hyras
för längre eller kortare tid och i ”Färgeriet”
kan du hyra rum. I trädgården finns möjlighet
att tälta eller ställa din husbil ett par dygn.
Kindaholmsleden går genom Lerbäcksbyn.
Guidning även på engelska. Välkomna!

Adress
Lerbäcksbo Överbyn 1, 512 63 Östra Frölunda
Telefonnummer
0325-303 03, 076- 47 33 166
Social Media
Hemsida