Dags att nominera Årets Företagssatsning i Trivselbygden!

Årets företagssatsning i Trivselbygden
Nu har du åter chansen att nominera de företag du tycker förtjänar priset ”årets företagssatsning i Trivselbygden”.
Det kan vara ett nystartat eller nyinflyttat företag, men också ett befintligt företag som gjort en satsning som utmärker sig! Vem som helst kan nominera men byalagen har det övergripande ansvaret för att nomineringar kommer in. Även ett företag som nominerats tidigare år kan vara med igen, om företaget gjort en satsning under den nya nomineringsperioden.
För att kunna bli nominerat bör företaget utmärka sig inom tre eller flera av följande kriterier:
– Nytta för Trivselbygden
– Tillväxtpotential
– Nytänkande – Kreativitet
– Ekonomisk bärighet
– Nytänkande i marknadsföring
– Konkurrenssituation
– Entreprenörsanda
En jury kommer att ta fram årets vinnare, som presenteras i december 2018. Juryn består av; Stefan Ström; representant från Trivselbygdens utveckling AB, Tomas Stoli rådgivare ALMI företagspartner, Fredrik Dahl Svenljunga Kommun, Tomas Andrén VD Mjöbäcks Sparbank samt Lena Karlsson samordnare för Trivselbygden.
Juryn kommer att grunda sitt beslut på den information som anges i nomineringsformuläret och det är den som nominerar som ansvarar för att rätt information finns tillgänglig där!
Priset till den vinnande satsningen är, förutom äran, 10 000 kronor i stipendier till företagets ägare/VD. Även två andrapristagare kommer att premieras.
Nomineringen gäller företagssatsningar under perioden 1/9 2017– 31/8 2018
Skicka nomineringen/ar till: lena.karlsson@mjobackssparbank.se eller Mjöbäcks Sparbank Box 4025, 51260 ÖVERLIDA senast den 31 augusti 2018
Vi ser fram emot er nominering!

Nomineringsinformation privat-byalag2018

Nomineringsformulär 2018